Cемінари NURE Data Science

Кожного четверга у аудиторії 608 наукового парку проходить семінар NURE Data Science.

 

Керівник програми – Смеляков Кирил Сергійович, професора кафедри електронних обчислювальних машин.

 

Основні цілі семінару – обговорення актуальних тенденцій розвитку методології Data Science і навчання, пошук ефективних рішень задач і виконання перспективних проектів в сфері Data Science.

 

На сьогоднішній день основні напрямки R & D – Data Mining and Artificial Intelligence в додатку до завдань Computer Vision, Diagnostics, Fog Computing.

 

Основні прикладні області:
• медицина
• розпізнавання образів
• пошукові сервіси типу Search by Image
• теплової неруйнівного контролю
• астрономія
• ГІС
• виявлення інформаційних аномалій
• прихованих закономірностей
• побудова додатків і оптимізація існуючих для даних великої розмірності
• створення і інтеграція CRM систем.

 

Основні проекти з якими працює команда NURE Data Science:
• Поліпшення якості зображень
• Виявлення / розпізнавання / векторизация об’єктів на зображенні
• Розробка елементів пошукового сервісу Search by Image
• Розробка систем медичної діагностики
• Оцінювання енергетичних втрат і пошук аномалій
• Створення CRM систем.

 

З метою розвитку наукоємного сектора IT і підвищення ефективності виконання відповідних проектів колектив NURE Data Science почав співпрацю з науковим парком Синергія в ХНУРЕ і пропонує ряд перспективних програм співпраці компаніям IT індустрії України. Головним чином, в плані навчання / підвищення кваліфікації співробітників і виконання інноваційних проектів в сфері Data Science.

 

Сторінка семінару: https://www.facebook.com/NUREDataScience

Cемінари NURE Data Science - кожного четверга в ауд. 608.

Запрошуємо до участі у семінарі NURE Data Science: вчених, аспірантів та магістрів університету, представників IT-індустрії