Cемінари NURE Data Science

Кожного четверга у аудиторії 608 наукового парку проходить семінар NURE Data Science.

 

Керівник програми – Смеляков Кирил Сергійович, професора кафедри електронних обчислювальних машин.

 

 

Основні цілі семінару – обговорення актуальних тенденцій розвитку методології Data Science і навчання, пошук ефективних рішень задач і виконання перспективних проектів в сфері Data Science.

 

На сьогоднішній день основні напрямки R & D – Data Mining and Artificial Intelligence в додатку до завдань Computer Vision, Diagnostics, Fog Computing.

 

Основні прикладні області:
• медицина.
• розпізнавання образів.
• пошукові сервіси типу Search by Image.
• теплової неруйнівного контролю.
• астрономія.
• ГІС.
• виявлення інформаційних аномалій.
• прихованих закономірностей.
• створення і інтеграція CRM систем.
• побудова додатків і оптимізація існуючих для даних великої розмірності.

 

 

 

Основні проекти з якими працює команда NURE Data Science:
• виявлення / розпізнавання / векторизация об’єктів на зображенні.
• розробка елементів пошукового сервісу Search by Image.
• розробка систем медичної діагностики.
• оцінювання енергетичних втрат і пошук аномалій.
• створення CRM систем.
• поліпшення якості зображень.

 

Сторінка семінару: https://www.facebook.com/NUREDataScience

Запрошуємо до участі у семінарі NURE Data Science: вчених, аспірантів та магістрів університету, представників IT-індустрії

З метою розвитку наукоємного сектора IT і підвищення ефективності виконання відповідних проектів колектив NURE Data Science почав співпрацю з науковим парком Синергія в ХНУРЕ і пропонує ряд перспективних програм співпраці компаніям IT індустрії України. Головним чином, в плані навчання / підвищення кваліфікації співробітників і виконання інноваційних проектів в сфері Data Science.