Cемінари NURE Data Science

Кожного четверга у аудиторії 608 наукового парку проходить семінар NURE Data Science.

Керівник програми — Смеляков Кирил Сергійович, професора кафедри електронних обчислювальних машин.

Основні цілі семінару — обговорення актуальних тенденцій розвитку методології Data Science і навчання, пошук ефективних рішень задач і виконання перспективних проектів в сфері Data Science.

На сьогоднішній день основні напрямки R & D — Data Mining and Artificial Intelligence в додатку до завдань Computer Vision, Diagnostics, Fog Computing.

Основні прикладні області:

медицина,

розпізнавання образів,

пошукові сервіси типу Search by Image,

теплової неруйнівного контролю,

астрономія,

ГІС,

виявлення інформаційних аномалій,

прихованих закономірностей,

побудова додатків і оптимізація існуючих для даних великої розмірності,

створення і інтеграція CRM систем.

Основні проекти з якими працює команда NURE Data Science:

поліпшення якості зображень,

виявлення / розпізнавання / векторизация об’єктів на зображенні,

розробка елементів пошукового сервісу Search by Image,

розробка систем медичної діагностики,

оцінювання енергетичних втрат і пошук аномалій,

створення CRM систем.

З метою розвитку наукоємного сектора IT і підвищення ефективності виконання відповідних проектів колектив NURE Data Science почав співпрацю з науковим парком Синергія в ХНУРЕ і пропонує ряд перспективних програм співпраці компаніям IT індустрії України. Головним чином, в плані навчання / підвищення кваліфікації співробітників і виконання інноваційних проектів в сфері Data Science.

Сторінка семінару: https://www.facebook.com/NUREDataScience

Запрошуємо до участі у семінарі NURE Data Science: вчених, аспірантів та магістрів університету, представників IT-індустрії