PM

IT Project management

Записаться
COURSE START 28/02/2020
Days: Wed, Fri, 19:00-21:00
Left places: 9 of 15
3200 uah/month
Duration 2 month

What awaits you on the course?

Хто такий project manager і які цілі курсу по даній професії

Проектний менеджер в сфері IT є вмілим планувальником і регулювальником процесів роботи. При цьому він не є технічним фахівцем для IT project. Його основними завданнями є:

Розробка стратегій для управління проектами;
Підтримка кожного учасника в колективі і Створення правильної атмосфери для комунікацій;
Допомога в професійному зростанні колективу;
Контроль всіх робочих процесів по проектам;
Виконання дій для оперативного вирішення проблем.
Основним завданням курсу по project management IT є навчання всіх цих якостей. Надається спеціальна база, яка дозволить сформувати розуміння всіх принципів щодо ощадливого виробництва. Також будуть розглянуті методи для установки правильних контактів і підходів. Буде в подробицях показана організаційна структура.

Важливо розуміти, що в цій професії необхідні виключно відповідальні кадри. Project manager є важливою фігурою в розвитку всієї компанії. Від нього залежить її репутація, успіхи і майбутнє. Йому важливо продавати ту ідею, яку несе вся організація.

Переваги курсу IT менеджменту і як він може допомогти

Project manager - це затребувана професія. У ній є свої перспективи і вона може приносити хороший дохід. Це основні переваги project менеджменту. Ще можна додати те, що присутній особистісний ріст, можна заводити нові цікаві знайомства і розвивати комунікативні якості. Дана людина буде керувати цілим відділом. Під його керівництвом будуть працювати фахівці, які зацікавлені в реалізації проектів.

Курси по project management допоможуть:

Виробити власну методику для реалізацій проектів;
Навчиться правильно формувати вимоги до проектів;
Формувати працездатну команду;
Вміти працювати з мотиваційними чинниками;
Вміти оцінювати і визначати критерії продуктивності;
Вміти знаходити і оцінювати всі можливі ризики;
Формувати структуру в організації, щоб досягати всіх цілей.

Course program

Проект і проектного середовища

Що таке проект і проектне середовище?
Визначення проекту і проектного менеджменту, основні відмінності від поточної роботи.
Цілі і особливості проектного менеджменту.
Обмеження проекту.
Види проектів.
Процес управління проектом.
Основні стандарти управління проектом: PMBOK, ISO, PRINCE2.
Їх відмінності та переваги кожного з них.
Основні методології управління проектом: Waterfall (каскадна), Agile, Scrum, RAD

Для чого створюється проект

Постановка цілей проекту.
Планування процесів і продуктів.
Остаточний продукт і проміжні результати проекту. Визначення ієрархічної структури продукту і робіт. Визначення етапів і фаз проекту.

Хто реалізує проект

Зацікавлені сторони проекту.
Побудова системи управління проектом.
Органи управління проектом.
Створення проектної команди.
Ролі та відповідальність в проектній команді. Функції та відповідальність проектного менеджера.
Командні лідери.
Побудова матриці відповідальності в проектній команді.
Інтеграція ієрархічної структури продукту і робіт з матрицею відповідальності проектної команди і структурою витрат.

Коли буде отриманий результат

Побудова графіка проекту.
Взаємозв'язок між роботами в проекті і побудова мережевого графіку.
Визначення критичного шляху.
Побудова графіку проекту.
Визначення розрахункової тривалості проекту без урахування доступності ресурсів.
Облік обмежень на доступність ресурсів при визначенні тривалості, графіку і розкладу проекту (вирівнювання проекту).

Як контролюється виконання проекту

Способи та показники оцінки проміжних результатів. Методи оцінки використання часу.
Діаграма тренда контрольних подій.
Методи оцінки освоєного бюджету.
Рішення про продовження або зупинці проекту. Завершення проекту.

ПО для управління проектами

Цілі і підходи до автоматизації управління проектами.
Різновиди програмного забезпечення для управління проектами.
Огляд безкоштовного програмного забезпечення. Порівняльна характеристика найбільш популярних програм безкоштовного ПО.
Огляд Microsoft Office Project.
Версії Microsoft Office Project.

Що отримає студент після закінчення курсів по IT project manager

Курси допоможуть студентам розібратися у всіх методиках і інструментах. Вони зможуть вести проекти, формувати команди і комунікувати з ними та вкладатися у Deadline. Також такий project manager здатний оцінювати проект і вести звіти.

 

Teacher of the course

Popular destinations